Neidio i’r prif gynnwys

Cynnig i ganiatáu cynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes mewn sefydliadau bwyd

Cynnig i ganiatáu, o dan feini prawf gwahanu penodol llym, i fwyd anifeiliaid anwes gael ei gynhyrchu'n fasnachol o sgil-gynhyrchion anifeiliaid mewn busnesau sydd hefyd yn cynhyrchu bwyd i'w fwyta gan bobl.

Manylion yr ymgynghoriad

Mae'r ymgynghoriad hwn o ddidordeb i'r diwydiant bwyd anifeiliaid anwes, awdurdodau lleol a gweithredwyr busnesau bwyd.

Testun yr ymgynghoriad

Cynnig i ganiatáu, o dan feini prawf gwahanu penodol llym, i fwyd anifeiliaid anwes gael ei gynhyrchu'n fasnachol o sgil-gynhyrchion anifeiliaid mewn busnesau sydd hefyd yn cynhyrchu bwyd i'w fwyta gan bobl.

Pwrpas yr ymgynghoriad

I geisio barn ar y cynnig i ganiatáu i fwyd anifeiliaid anwes gael ei gynhyrchu'n fasnachol mewn busnesau sydd hefyd yn cynhyrchu bwyd i'w fwyta gan bobl o dan rai amodau, gan gynnwys bodloni meini prawf gwahanu llym.

Pecyn yr ymgynghoriad

Sylwadau a safbwyntiau

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn drwy'r holiadur isod:

www.surveymonkey.co.uk/r/MSR26XD

Os hoffech ymateb drwy e-bost neu'n ysgrifenedig, dylech anfon eich ymatebion at:

E-bost: csulondontransactions@food.gov.uk

Ffôn: 020 7276 8829

Corporate Support Unit
Food Standards Agency
7th Floor, Clive House
70 Petty France
London
SW1H 9EX

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.