Neidio i’r prif gynnwys

Arolwg adborth ar y wefan 2021

Rydym ni wedi lansio ein harolwg blynyddol i ddysgu mwy am ba mor ddefnyddiol yw ein gwefan i chi
23 Mawrth 2021

Rydym ni’n awyddus i wybod beth yw eich barn chi ar ein gwefan, felly rydym ni'n cynnal arolwg byr i geisio eich adborth. Hoffem i chi ein helpu i nodi beth allwn ni ei wneud i wella eich profiad gyda’n gwefan.

Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau ar:

  • Ba mor hawdd yw’r gwefan i’w defnyddio
  • Yr opsiynau chwilio
  • Cywirdeb yr wybodaeth

Dim ond ychydig funudau mae'r arolwg yn ei gymryd i'w lenwi. Mae’r rhan fwyaf o’r cwestiynau yn rhai amlddewis, ond mae rhai blychau testun lle gallwch chi rannu eich sylwadau.

Bydd eich atebion yn gyfrinachol ac yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar ddatblygiad ein gwefan a'n cynnwys yn unig.

Ewch ati i lenwi ein harolwg i roi adborth ar y wefan