Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 15 Mehefin 2022

Mae cyfarfod y Bwrdd heddiw wedi dod i ben.

Last updated: 16 Mehefin 2022

Cafodd y cyfarfod, a gafodd ei gynnal yn Newcastle heddiw, ei gadeirio gan Gadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), yr Athro Susan Jebb.

Roedd yr agenda’n cynnwys trafodaeth ar yr eitemau canlynol:

  • Ymateb yr ASB i Darfu ar y Gadwyn Gyflenwi oherwydd y Rhyfel yn Wcráin: Amnewid Cynhwysion a Labelu
  • Gorsensitifrwydd i Fwyd – diweddariad ar ffrydiau gwaith a’r camau nesaf a argymhellir  
  • Diffyg Diogeledd Bwyd yn y Cartref 
  • Y Bil Technoleg Genetig (Bridio Manwl)

Mae’r agenda lawn a’r papurau sydd wedi’u cyhoeddi ar gael ar dudalennau’r Bwrdd ar ein gwefan.

Bydd fideo ar gael o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf.