Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Newyddion

Datganiad y Prif Weithredwr ar yr ymchwiliad i dwyll cig

Mae Emily Miles, Prif Weithredwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi cyhoeddi datganiad ar yr ymchwiliad troseddol i dwyll bwyd posib yn dilyn adroddiadau diweddar yn y cyfryngau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Mawrth 2023

 

Meddai Emily Miles:   
  
“Rydym yn parhau â’n hymchwiliad troseddol i honiadau bod cyflenwr cig wedi darparu cynhyrchion y nodwyd ar y labelwyd eu bod yn dod o Brydain, ond a oedd, mewn gwirionedd, wedi dod o wledydd eraill.   
 
Mae hwn yn ymchwiliad byw, sy’n golygu ein bod yn ystyried pob trywydd ymholi newydd gyda’r awdurdodau lleol perthnasol, gan gynnwys ymchwilio i achosion posib o dorri rheolau hylendid bwyd. Rydym yn gwneud hyn ochr yn ochr â’n hymchwiliad i dwyll bwyd. 
 
Yn seiliedig ar yr ymchwiliad hyd yma, nid oes unrhyw arwydd bod bwyd yn anniogel neu fod mwy o risg risg i ddefnyddwyr. 
 
Mae ymchwiliadau troseddol yn cymryd amser ac mae angen dilyn proses briodol a theg. Bydd yr ASB yn gweithio’n ddiflino ar ran defnyddwyr i sicrhau bod yr ymchwiliad troseddol hwn yn cael ei gynnal i’r safonau uchaf posib. 
 
A hithau'n gyfnod lle gallai'r risg o dwyll bwyd gynyddu oherwydd pwysau costau a heriau eraill, hoffwn bwysleisio ei bod yn hanfodol bod pawb sy’n ymwneud â’r gadwyn fwyd yn gweithio i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label” 

 
Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, gallant godi’r rhain trwy gysylltu â llinell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 neu drwy roi gwybod ar-lein