Mae cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd nawr ar gael ar-lein

Gallwch chi wylio cyfarfod agored y Bwrdd ym mis Mawrth 2019 ar alw.
15 Mawrth 2019

Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), oedd yn cadeirio’r cyfarfod.

Roedd yr agenda yn cynnwys trafodaeth ar yr eitemau hyn:

  • Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 
  • Perfformiad awdurdodau lleol
  • Gwyddoniaeth yr ASB
  • Sicrwydd dadansoddi risg
  • Rheoli risg strategol

Cyfarfod Bwrdd 13 Mawrth 2019

Mae’r fideo ar gael ar adran cyfarfod y Bwrdd ar ein gwefan 

Cliciwch yma i lawrlwytho  Adobe Flash Player.