Mae cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd nawr ar gael ar-lein

Gallwch chi wylio cyfarfod agored y Bwrdd ym mis Mawrth 2019 ar alw.

Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), oedd yn cadeirio’r cyfarfod.

Roedd yr agenda yn cynnwys trafodaeth ar yr eitemau hyn:

  • Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 
  • Perfformiad awdurdodau lleol
  • Gwyddoniaeth yr ASB
  • Sicrwydd dadansoddi risg
  • Rheoli risg strategol

Cyfarfod Bwrdd 13 Mawrth 2019

Mae’r fideo ar gael ar adran cyfarfod y Bwrdd ar ein gwefan 

Cliciwch yma i lawrlwytho  Adobe Flash Player.