Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Newyddion

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn diweddaru meysydd o ddiddordeb ymchwil

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi diweddaru ei meysydd o ddiddordeb ymchwil i gynnwys ffocws ar fwyd sy’n iachach ac yn fwy cynaliadwy.

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Medi 2022

Mae meysydd o ddiddordeb yn ffordd i adrannau’r llywodraeth fynegi diddordeb mewn gweld mwy o dystiolaeth ymchwil ar gyfer rhai pynciau. Wrth nodi rhai o’r meysydd allweddol lle byddem yn croesawu mwy o ymchwil, ein nod yw helpu i lywio strategaeth ymchwil ac arloesi’r Deyrnas Unedig ac awgrymu meysydd ymchwilio i’r gymuned ymchwil ehangach. 

Rydym wedi ychwanegu pedwar maes o ddiddordeb ymchwil newydd sy’n adlewyrchu’r blaenoriaethau diweddaraf yn ein strategaeth ar gyfer 2022-2027, sef bod bwyd yn ddiogel; bod bwyd yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label; a bod bwyd yn iachach ac yn fwy cynaliadwy.

Mae’r diweddariad hwn yn cynnwys adolygu’r themâu ymchwil cyffredinol ac ychwanegu’r pedwar maes o ddiddordeb ymchwil newydd.

Meddai’r Athro Robin May, Prif Gynghorydd Gwyddonol, yr ASB:

Mae dull cryf, gwyddonol sy’n seiliedig ar dystiolaeth wedi bod yn ganolog i’n cenhadaeth, a bydd yn parhau felly, sef sicrhau bod bwyd yn ddiogel a’i fod yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label, a rhoi grym i ddefnyddwyr wneud dewisiadau gwybodus mewn perthynas â bwyd.

Mae rhagor o wybodaeth am ein blaenoriaethau ymchwil a meysydd o ddiddordeb ymchwil ar gael ar ein gwefan.