Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Newyddion

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhybuddio bod bariau siocled ‘Cali-Gold’ yn gwneud pobl yn sâl

Rydym yn rhybuddio pobl i beidio â bwyta bariau siocled ‘Cali-Gold’ sydd wedi bod ar werth yn ardal Swydd Nottingham.

Diweddarwyd ddiwethaf: 4 December 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 December 2023

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn annog pobl i beidio â bwyta bariau siocled o’r enw 'Cali-Gold', sydd wedi bod ar werth ym Marchnad Mansfield yn Swydd Nottingham.

 

Example of Cali Gold chocolate bar that the FSA is strongly advising against eating

Rydym yn gweithio gyda’r awdurdodau perthnasol i weld a yw’r cynnyrch hwn wedi’i ddosbarthu’n ehangach.  
Mae hyn yn dilyn adroddiadau’r heddlu am achosion o salwch yn ardal Swydd Nottingham ar ôl i bobl fwyta’r cynhyrchion hyn. Mae’r heddlu wedi arestio un person mewn cysylltiad â’r digwyddiad.

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU a Heddlu Swydd Nottingham i ymchwilio i ddigwyddiad yn dilyn adroddiadau o salwch ar ôl i bobl fwyta siocled Cali-Gold. 
Os ydych chi wedi prynu siocled ‘Cali-Gold’ ym Marchnad Mansfield yn Swydd Nottingham, dyma eich cynghori i beidio â bwyta’r cynnyrch a chael gwared arno gartref. Os ydych chi eisoes wedi ei fwyta ac wedi mynd yn sâl, dylech geisio sylw meddygol ar frys.

Tina Potter, Pennaeth Digwyddiadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd