Neidio i’r prif gynnwys

Condensed Milk and Dried Milk Regulations Northern Ireland 2018

Penodol i Canllawiau Gogledd a Cymru
Food Standards Agency in Northern Ireland (FSA) welcomes your comments on the draft Condensed Milk and Dried Milk Regulations (Northern Ireland) 2018

Consultation target audience

Enforcement authorities, manufacturers, wholesalers and retailers of condensed milk and dried milk. The consultation may also be of interest to consumers and others who may have an interest in the policy and legislation on condensed milk and dried milk.

Subject of this consultation

The draft Condensed Milk and Dried Milk Regulations (Northern Ireland) 2018 aim to consolidate the Condensed Milk and Dried Milk Regulations (Northern Ireland) 2003 (the 2003 Regulations) and the Condensed Milk and Dried Milk (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2008 (the 2008 Regulations). The draft Regulations will remove out-dated references to the Food Labelling Regulations (Northern Ireland) 1996 (FLR) and introduce improvement notice provisions for non-compliance.

Purpose of this consultation

To provide stakeholders with an opportunity to comment on the draft Regulations (at annex B). The Regulations are based on the proposed preferred option of consolidating the 2003 and 2008 Regulations, and to remove out of date references to the FLR and introduce improvement notice provisions for non-compliance.

All comments and views should be sent to

Danielle Gamble
Executive Support Unit
Food Standards Agency in Northern Ireland
10A-10C Clarendon Road
BELFAST
BT1 3BG

02890 417705
Danielle.gamble@food.gov.uk

Responses are requested by: Monday, 29 January 2018

Publication of response summary

Within three months of a consultation ending we aim to publish a summary of responses received and provide a link to it from this page.

In accordance with the FSA principle of openness we shall keep a copy of the completed consultation and responses, to be made available to the public on request. The summary of responses may include personal data, such as your full name. Disclosure of any other personal data would be made only upon request for the full consultation responses. If you do not want this information to be released, please complete and return the Publication of Personal Data Form. Return of this form does not mean that we will treat your response to the consultation as confidential, just your personal data.

Further information

This consultation has been prepared in accordance with HM Government Consultation Principles. If an Impact Assessment has been produced, this is included in the consultation documents. If no Impact Assessment has been provided, the reason will be given in the consultation document.

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.