Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Views wanted on a Commission Regulation setting a process hygiene criterion for campylobacter

The European Commission is asking for feedback from stakeholders on its draft regulation which applies to the production of chicken meat in slaughterhouses. Views are wanted on the draft regulation which lays down a process hygiene criterion in slaughterhouses for campylobacter in broilers (chicken meat).

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Ionawr 2018

You can give your feedback to the European Commission directly.

If you would also like to make your comments to the FSA, you can send these to
meathygiene@foodstandards.gsi.gov.uk

The Commission’s consultation ends on 21 March.Download the EC draft regulations

Download the EC draft regulations

England, Northern Ireland and Wales

 

 

 

 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.