Neidio i’r prif gynnwys

The Materials and Articles in Contact with Food (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2018

Penodol i Canllawiau Gogledd
The Food Standards Agency welcomes stakeholders’ views on the proposed Materials and Articles in Contact with Food (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2018 which will amend the Materials and Articles in Contact with Food Regulations (Northern Ireland) 2012

Who will this consultation be of most interest to?

Businesses that manufacture, import, wholesale or retail, plastic and /or recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food; and/or food contact varnishes and coatings.

Port health and local enforcement authorities, consumers and other interested stakeholders who may have an interest in the policy and legislation on food contact materials.

What is the subject of this consultation?

The purpose of the proposed Regulations is to provide for the enforcement in Northern Ireland of Regulation (EU) 2018/213 in relation to the use of Bisphenol A (BPA) in varnishes and coatings that are in contact with food and in plastic food contact materials.

What is the purpose of this consultation?

To seek comments and general feedback from industry, port health authorities, enforcement authorities, consumers and other interested stakeholders on the proposed Materials and Articles in Contact with Food (Northern Ireland) (Amendment) Regulations 2018, and on the associated Impact Assessment.

Consultation pack

All comments and views should be sent to:

Executive Support Unit

Food Standards Agency

10a-10c Clarendon Road, Belfast 

Email: executive.support@food.gov.uk 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.