Neidio i’r prif gynnwys

Grŵp Llywio Codi Tâl am Reolaethau Cig

Sut mae penderfynu ar ddisgowntiau ar godi tâl am reolaethau cig a'u gweithredu.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl ("Y Grŵp Llywio") o dan Gadeirydd annibynnol. 

Ar gyfer y cam cyntaf, roedd y grŵp llywio yn cynnwys pymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd annibynnol ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Yn yr ail gam, derbyniodd ein Bwrdd yr awgrym y dylai'r Grŵp Llywio barhau i gydweithio â ni. Cyllid cynaliadwy oedd cylch gwaith y grŵp hwn.

Roedd y Grŵp Llywio yn adrodd i'n Bwrdd, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Codi Tâl am Reolaethau Cig – Y Dogfennau Diweddaraf (Saesneg yn unig)