Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Grŵp Llywio Codi Tâl am Reolaethau Cig

Sut mae penderfynu ar ddisgowntiau ar godi tâl am reolaethau cig a'u gweithredu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl ("Y Grŵp Llywio") o dan Gadeirydd annibynnol. 

Ar gyfer y cam cyntaf, roedd y grŵp llywio yn cynnwys pymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd annibynnol ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Yn yr ail gam, derbyniodd ein Bwrdd yr awgrym y dylai'r Grŵp Llywio barhau i gydweithio â ni. Cyllid cynaliadwy oedd cylch gwaith y grŵp hwn.

Roedd y Grŵp Llywio yn adrodd i'n Bwrdd, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Codi Tâl am Reolaethau Cig – Y Dogfennau Diweddaraf (Saesneg yn unig)

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales