Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Grŵp Llywio Codi Tâl am Reolaethau Cig

Sut mae penderfynu ar ddisgowntiau ar godi tâl am reolaethau cig a'u gweithredu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu i sefydlu'r Grŵp Llywio ar gyfer Codi Tâl ("Y Grŵp Llywio") o dan Gadeirydd annibynnol. 

Ar gyfer y cam cyntaf, roedd y grŵp llywio yn cynnwys pymtheg o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sectorau cynhyrchu a phrosesu, y Cadeirydd annibynnol ac aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Yn yr ail gam, derbyniodd ein Bwrdd yr awgrym y dylai'r Grŵp Llywio barhau i gydweithio â ni. Cyllid cynaliadwy oedd cylch gwaith y grŵp hwn.

Roedd y Grŵp Llywio yn adrodd i'n Bwrdd, ac fe gytunwyd y byddai'r Grŵp a'i waith yn dod i ben tan i ni Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Codi Tâl am Reolaethau Cig – Y Dogfennau Diweddaraf (Saesneg yn unig)

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales