Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Adroddiadau a chyfrifon

Adroddiadau a chyfrifon blynyddol, adroddiadau statudol a data gwariant.

Last updated: 25 Tachwedd 2021

Adroddiadau

Adroddiad blynyddol 2020/21

Adroddiad blynyddol 2019/20

Wales

Adroddiad blynyddol 2018/19

Wales

England, Northern Ireland and Wales

Adroddiad blynyddol 2017/18

Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Adroddiad blynyddol 2016/17

Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Edrych ar adroddiadau cyn Ionawr 2016 (National Archives)

Adroddiad digwyddiadau blynyddol

Gallwch chi gael mynediad at ddata agored ar ddigwyddiadau o fis Ionawr 2018. Mae'r data yn darparu data mwy diweddar na'r adroddiadau ystadegol blynyddol a gynhyrchwyd tan fis Rhagfyr 2017.

Gallwch chi gael mynediad at adroddiadau digwyddiadau bwyd a risgiau blynyddol blaenorol a pha gamau a gymerwyd i ddiogelu defnyddwyr.

 

Adroddiadau blynyddol digwyddiadau 2006 - 2011

 

Adroddiadau blynyddol digwyddiadau 2012 - 2017

Cyfrifon

Trafodion Cerdyn Caffael y Llywodraeth (GPC)

Mynediad at ein trafodion GPC dros £500 o fis Ebrill 2011 i fis Mawrth 2016 (data.food.gov)

Edrychwch ar ein cofnodion tryloywder GPC o fis Ebrill 2016 i fis Chwefror 2017

Gwariant dros £25k

Adroddiad data o wariant dros £25,000 misol. Cyhoeddwyd fel rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i dryloywder mewn gwariant.

Rheolaethau gwariant yr ASB - eithriadau cymeradwy

Crynodebau chwarterol o'n cymeradwyaethau gwariant ar gyfer:

  • TGCh
  • hysbysebu a marchnata
  • recriwtio
  • eiddo
  • rheolaethau ymgynghori

Gweler ein data ar reolaethau gwario

Gwybodaeth am reoli'r gweithlu

Data misol ar niferoedd staff a chostau talu yn ein sefydliad, yn y gyflogres a'r rhai nad ydynt yn gyflogres gan gynnwys ymgynghorwyr. Wedi'u rhannu rhwng y staff cyfwerth ag amser llawn a chyfrif pennau a'u mapio i raddau safonol y Gwasanaeth Sifil. Manylir ar gostau yn ôl cyflogau, lwfansau a chyfraniadau, neu gostau ar gyfer ymgynghori.
 

Adroddiadau'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Adroddiad ac adolygiadau yn ymwneud â gweithredu a gweithredu'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Wales

Northern Ireland