Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Adroddiadau a chyfrifon

Adroddiadau a chyfrifon blynyddol, adroddiadau statudol a data gwariant.

Adroddiadau

Adroddiad blynyddol 2022/23

Adroddiad blynyddol 2021/22

Wales

Adroddiad blynyddol 2020/21

Adroddiad blynyddol 2019/20

Wales

Adroddiadau cyn 2019/20 (National Archives)

Adroddiad digwyddiadau blynyddol

Gallwch chi gael mynediad at ddata agored ar ddigwyddiadau o fis Ionawr 2018. Mae'r data yn darparu data mwy diweddar na'r adroddiadau ystadegol blynyddol a gynhyrchwyd tan fis Rhagfyr 2017.

Gallwch chi gael mynediad at adroddiadau digwyddiadau bwyd a risgiau blynyddol blaenorol a pha gamau a gymerwyd i ddiogelu defnyddwyr.

 

Adroddiadau blynyddol digwyddiadau 2006 - 2011

 

Adroddiadau blynyddol digwyddiadau 2012 - 2017

Cyfrifon

Trafodion Cerdyn Caffael y Llywodraeth (GPC)

Mynediad at ein trafodion GPC dros £500 o fis Ebrill 2011 i fis Mawrth 2016 (data.food.gov)

Edrychwch ar ein cofnodion tryloywder GPC o fis Ebrill 2016 i fis Chwefror 2017

Gwariant dros £25k

Adroddiad data o wariant dros £25,000 misol. Cyhoeddwyd fel rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i dryloywder mewn gwariant.

Rheolaethau gwariant yr ASB - eithriadau cymeradwy

Crynodebau chwarterol o'n cymeradwyaethau gwariant ar gyfer:

  • TGCh
  • hysbysebu a marchnata
  • recriwtio
  • eiddo
  • rheolaethau ymgynghori

Gweler ein data ar reolaethau gwario

Gwybodaeth am reoli'r gweithlu

Data misol ar niferoedd staff a chostau talu yn ein sefydliad, yn y gyflogres a'r rhai nad ydynt yn gyflogres gan gynnwys ymgynghorwyr. Wedi'u rhannu rhwng y staff cyfwerth ag amser llawn a chyfrif pennau a'u mapio i raddau safonol y Gwasanaeth Sifil. Manylir ar gostau yn ôl cyflogau, lwfansau a chyfraniadau, neu gostau ar gyfer ymgynghori.
 

Adroddiadau'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Adroddiad ac adolygiadau yn ymwneud â gweithredu a gweithredu'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Wales

Northern Ireland