Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Colm McKenna - Aelod o Fwrdd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Gogledd Iwerddon

Northern Ireland

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 9 Hydref 2020
See all updates

Bu i Colm McKenna ymddeol o'r diwydiant ym mis Hydref 2008, ar ôl gyrfa hir a llwyddiannus mewn gwasanaethau ariannol, a oedd yn cynnwys swyddi arwain yn y Trysorlys Corfforaethol, Bancio Rhyngwladol, Ariannu ar gyfer Masnachu a Marchnata. Ers hynny, mae wedi troi ei law at arwain ar lefel Bwrdd yn Sector Cyhoeddus Gogledd Iwerddon.

Ar hyn o bryd, mae'n gwneud y canlynol:

 • Cadeirydd Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol y De-ddwyrain ers mis Hydref 2008
 • Cadeirydd Conffederasiwn Gogledd Iwerddon ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (NICON) ers mis Rhagfyr 2013
 • Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Apeliadau'r BBC yng Ngogledd Iwerddon ers mis Mai 2014
 • Cadeirydd Sefydliad Bwyd-Amaeth a Biowyddorau ers mis Ebrill 2014
 • Cadeirydd Ysgrifenyddiaeth Pwyllgor Archwilio a Risg Cynulliad Gogledd Iwerddon, ers mis Medi 2011, ar ôl bod yn Aelod Annibynnol ers 2009
 • Cyfarwyddwr anweithredol a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlys Gogledd Iwerddon ers mis Mai 2011
 • Cadeirydd Fforwm Cadeiryddion Sector Cyhoeddus Gogledd Iwerddon ers mis Ebrill 2016

Yn ei amser hamdden, Colm yw Cadeirydd Clwb Aontrama, y sefydliad masnachol/codi arian y tu ôl i Antrim GAA. Mae'n byw yn Glenavy, Co. Antrim gyda'i wraig Giuseppa ac mae ganddynt ddau o blant a chwech o wyrion.

Cyflogaeth

Ddim yn berthnasol

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl

 • Cadeirydd - Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol y De-ddwyrain
 • Cadeirydd - Sefydliad Bwyd-Amaeth a Biowyddorau
 • Cadeirydd –​Ysgrifenyddiaeth Pwyllgor Archwilio a Risg Cynulliad Gogledd Iwerddon
 • Cadeirydd Anweithredol / Cadeirydd Pwyllgor Archwilio – Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlys Gogledd Iwerddon
 • Cadeirydd – Pwyllgor Cynghori Apeliadau'r BBC, Gogledd Iwerddon

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion eraill

Unrhyw fusnes, gweithgareddau proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall

Ddim yn berthnasol

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu rôl, ymlyniad neu aelodaeth o glybiau neu sefydliadau

 • Cadeirydd Club Aontroma - Elusen Gofrestredig – Cymdeithas Athletau Gaelaidd 
 • Aelod – Clwb Lámh Dhearg GAA
 • Aelod – Clwb Golff Dunmurry

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli

Mae gen i nifer fach o gyfranddaliadau Banc Iwerddon.