Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Labordai Cyfeirio Cenedlaethol

Rôl Labordai Cyfeirio Cenedlaethol (NRLs) a manylion rhai yn y Deyrnas Unedig (DU) ar gyfer profi bwyd a bwyd anifeiliaid

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Gorffennaf 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Gorffennaf 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae NRLs yn labordai arbenigol sy'n gyfrifol am gynnal safonau ar gyfer profi bwyd, bwyd anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid yn rheolaidd. Maent yn darparu cyngor a chefnogaeth ar ddulliau ar gyfer profi rheolaethau swyddogol, gan sicrhau bod mesurau gorfodi bwyd cymesur sy’n seiliedig ar risg yn cael eu cyflenwi i ddiogelu defnyddwyr.

Mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) rwymedigaeth gyfreithiol i benodi NRLs yn y DU ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid.

Mae gan Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra) rwymedigaeth gyfreithiol i benodi NRLs ym Mhrydain Fawr ar gyfer iechyd anifeiliaid ac anifeiliaid byw. Cyflawnir y rôl hon gan DAERA ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Ym Mhrydain Fawr, dynodir NRLs o dan Reoliad Rheolaeth Swyddogol (UE) 2017/625 ar gyfer Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd fel y'i diwygiwyd ac a ddargedwir yn neddfwriaeth y DU o dan Offeryn Statudol 2020/1481.

Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn parhau i fod yn berthnasol o 1 Ionawr 2021 mewn perthynas â mwyafrif y gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel y'i rhestrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon (NIP). Mae hyn yn cynnwys Rheoliad 2017/625 a Ddargedwir ar gyfer Rheolaethau Swyddogol Bwyd a Bwyd Anifeiliaid. Mae'r NIP yn nodi'n benodol na all NRLs yn y DU gyflawni swyddogaethau NRLs ar gyfer Gogledd Iwerddon, ond y gallant gael eu cyflawni gan NRLs yn Aelod-wladwriaethau'r UE. 

NRLs bwyd a bwyd anifeiliaid dynodedig yr ASB ar gyfer y DU

Ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid

Labordy Cemegydd y Llywodraeth Cyf.
Teddington
Middlesex
TW11 0LY
Ffôn: 020 8943 7000    

Ymwrthedd gwrthficrobaidd

Rhwydwaith Microbioleg Bwyd, Dŵr a'r Amgylchedd (FWE)
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Campylobacter

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Staphylococci coagulase positif, gan gynnwys Staphylococccus aureus

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Escherichia coli, gan gynnwys Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

Feirysau a gludir gan fwyd

Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaeth (CEFAS) 
Barrack Road
The Nothe
Weymouth
DT4 8UB
Ffôn: 01904 462000    

Organebau a addaswyd yn enetig

Labordy Cemegydd y Llywodraeth Cyf.
Queens Road
Teddington
Middlesex
TW11 0LY
Ffôn: 020 8943 7000     

Llygryddion organig parhaus Halogenedig (POPs)

Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd (FERA) (Deuocsinau) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000

Listeria monocytogenes

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

Deunydd y bwriedir iddo ddod i gysylltiad â bwydydd

FERA (Deunyddiau)
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000    

Metelau a chyfansoddion nitrogenaidd mewn bwyd a bwyd anifeiliaid

FERA (Metelau trwm) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Monitro biotocsinau morol

Sefydliad Bwyd-Amaeth a Biowyddorau (AFBI)
Shellfish Toxin Unit - VSD Stormont 
Stoney Road 
Belfast 
BT4 3SD 
Ffôn: 028 9052 5636 

Monitro halogiad firaol a bacteriolegol molysgiaid dwygragennog

CEFAS 
Barrack Road
The Nothe
Weymouth
DT4 8UB
Ffôn: 01904 462000    

Mycotocsinau a thocsinau planhigion mewn bwyd a bwyd anifeiliaid

FERA (Mycotocsinau) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Parasitiaid (Trichinella ac Echinococcus)

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
National Agri-Food Innovation Campus 
Sand Hutton 
Caerefrog 
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000    

Prosesu halogion

FERA (Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig)
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Dadansoddi a profi Milheintiau (Salmonela)

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

 

NRLs bwyd a bwyd anifeiliaid dynodedig yr ASB ar gyfer Gogledd Iwerddon

Ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad ar gyfer Maeth Anifeiliaid a Bwyd Anifeiliaid
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 33216
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Ymwrthedd gwrthficrobaidd

Adran Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Môr
Agriculture House
Kildare Street
Dulyn
DO2 WK12
Ffôn: +353 (0) 1 607 2000
E-bost: info@agriculture.gov.ie 

Campylobacter

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Staphylococci coagulase positif, gan gynnwys Staphylococccus aureus

Laboratorio Nazionale di Riferimento Stafilococchi coagulasi positivi, compreso S.aureus
S.C. Sicurezza e Qualità degli Alimenti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna 148
Torino
Yr Eidal 10154
Ffôn: 0039 0112686234 / 225 or 335
E-bost: nrlstafilococco@izsto.it

Escherichia coli, gan gynnwys Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Feirysau a gludir gan fwyd

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Fienna
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd
Public Analyst Laboratory
Sir Patrick Dun's
Lower Grand Canal Street
Dulyn 2
DO2 P667
Ffôn: +353 (0) 16612022
E-bost: info.dpal@hse.ie

Organebau a addaswyd yn enetig

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Fienna
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Llygryddion organig parhaus Halogenedig (POPs)

Sefydliad Diogelwch Bwyd, Iechyd Anifeiliaid a'r Amgylchedd (BIOR)
Lejupes iela 3
Riga
Latfia
LV-1076
Ffôn: +37167620513
E-bost: bior@bior.lv

Listeria monocytogenes

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Metelau a chyfansoddion nitrogenaidd

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad ar gyfer Maeth Anifeiliaid a Bwyd Anifeiliaid
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Ffôn: +43 50555 33216
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Monitro biotocsinau morol

Ymchwil Diogelwch Bwyd Wageningen (WFSR)
Akkermaalsbos 2
Wageningen 
Yr Iseldiroedd
6708 WB
Ffôn: +31317 481603
E-bost: mirjam.klijnstra@wurl.nl

Mycotocsinau a thocsinau planhigion

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Linz 
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Awstria
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Parasitiaid

Adran Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Môr
Agriculture House
Kildare Street
Dulyn
DO2 WK12
Ffôn: +353 (0) 1 607 2000
E-bost: info@agriculture.gov.ie 

Prosesu halogion

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Linz 
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Awstria
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Dadansoddi a profi Milheintiau (Salmonela)

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be