Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Labordai Cyfeirio Cenedlaethol

Rôl Labordai Cyfeirio Cenedlaethol (NRLs) a manylion rhai yn y Deyrnas Unedig (DU) ar gyfer profi bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae NRLs yn labordai arbenigol sy'n gyfrifol am gynnal safonau ar gyfer profi bwyd, bwyd anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid yn rheolaidd. Maent yn darparu cyngor a chefnogaeth ar ddulliau ar gyfer profi rheolaethau swyddogol, gan sicrhau bod mesurau gorfodi bwyd cymesur sy’n seiliedig ar risg yn cael eu cyflenwi i ddiogelu defnyddwyr.

Mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) rwymedigaeth gyfreithiol i benodi NRLs yn y DU ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid.

Mae gan Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra) rwymedigaeth gyfreithiol i benodi NRLs ym Mhrydain Fawr ar gyfer iechyd anifeiliaid ac anifeiliaid byw. Cyflawnir y rôl hon gan DAERA ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Ym Mhrydain Fawr, dynodir NRLs o dan Reoliad Rheolaeth Swyddogol (UE) 2017/625 ar gyfer Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd fel y'i diwygiwyd ac a ddargedwir yn neddfwriaeth y DU o dan Offeryn Statudol 2020/1481.

Yng Ngogledd Iwerddon, bydd cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn parhau i fod yn berthnasol o 1 Ionawr 2021 mewn perthynas â mwyafrif y gyfraith hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, fel y'i rhestrir ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon (NIP). Mae hyn yn cynnwys Rheoliad 2017/625 a Ddargedwir ar gyfer Rheolaethau Swyddogol Bwyd a Bwyd Anifeiliaid. Mae'r NIP yn nodi'n benodol na all NRLs yn y DU gyflawni swyddogaethau NRLs ar gyfer Gogledd Iwerddon, ond y gallant gael eu cyflawni gan NRLs yn Aelod-wladwriaethau'r UE. 

NRLs bwyd a bwyd anifeiliaid dynodedig yr ASB ar gyfer y DU

Ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid

Labordy Cemegydd y Llywodraeth Cyf.
Teddington
Middlesex
TW11 0LY
Ffôn: 020 8943 7000    

Ymwrthedd gwrthficrobaidd

Rhwydwaith Microbioleg Bwyd, Dŵr a'r Amgylchedd (FWE)
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Campylobacter

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Staphylococci coagulase positif, gan gynnwys Staphylococccus aureus

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325

Escherichia coli, gan gynnwys Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

Feirysau a gludir gan fwyd

Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaeth (CEFAS) 
Barrack Road
The Nothe
Weymouth
DT4 8UB
Ffôn: 01904 462000    

Organebau a addaswyd yn enetig

Labordy Cemegydd y Llywodraeth Cyf.
Queens Road
Teddington
Middlesex
TW11 0LY
Ffôn: 020 8943 7000     

Llygryddion organig parhaus Halogenedig (POPs)

Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd (FERA) (Deuocsinau) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000

Listeria monocytogenes

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

Deunydd y bwriedir iddo ddod i gysylltiad â bwydydd

FERA (Deunyddiau)
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000    

Metelau a chyfansoddion nitrogenaidd mewn bwyd a bwyd anifeiliaid

FERA (Metelau trwm) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Monitro biotocsinau morol

Sefydliad Bwyd-Amaeth a Biowyddorau (AFBI)
Shellfish Toxin Unit - VSD Stormont 
Stoney Road 
Belfast 
BT4 3SD 
Ffôn: 028 9052 5636 

Monitro halogiad firaol a bacteriolegol molysgiaid dwygragennog

CEFAS 
Barrack Road
The Nothe
Weymouth
DT4 8UB
Ffôn: 01904 462000    

Mycotocsinau a thocsinau planhigion mewn bwyd a bwyd anifeiliaid

FERA (Mycotocsinau) 
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Parasitiaid (Trichinella ac Echinococcus)

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
National Agri-Food Innovation Campus 
Sand Hutton 
Caerefrog 
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000    

Prosesu halogion

FERA (Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig)
Sand Hutton
Caerefrog
YO41 1LZ
Ffôn: 01904 462000        

Dadansoddi a profi Milheintiau (Salmonela)

Rhwydwaith Microbioleg FW&E
Asiantaeth Iechyd a Diogelwch y DU (UKHSA)
61 Colindale Avenue
Llundain
NW9 5EQ
Ffôn: 020 8327 7160/7325    

 

NRLs bwyd a bwyd anifeiliaid dynodedig yr ASB ar gyfer Gogledd Iwerddon

Ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad ar gyfer Maeth Anifeiliaid a Bwyd Anifeiliaid
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 33216
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Ymwrthedd gwrthficrobaidd

Adran Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Môr
Agriculture House
Kildare Street
Dulyn
DO2 WK12
Ffôn: +353 (0) 1 607 2000
E-bost: info@agriculture.gov.ie 

Campylobacter

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Staphylococci coagulase positif, gan gynnwys Staphylococccus aureus

Laboratorio Nazionale di Riferimento Stafilococchi coagulasi positivi, compreso S.aureus
S.C. Sicurezza e Qualità degli Alimenti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna 148
Torino
Yr Eidal 10154
Ffôn: 0039 0112686234 / 225 or 335
E-bost: nrlstafilococco@izsto.it

Escherichia coli, gan gynnwys Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Feirysau a gludir gan fwyd

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Fienna
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd
Public Analyst Laboratory
Sir Patrick Dun's
Lower Grand Canal Street
Dulyn 2
DO2 P667
Ffôn: +353 (0) 16612022
E-bost: info.dpal@hse.ie

Organebau a addaswyd yn enetig

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Fienna
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Fienna 
Awstria 
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Llygryddion organig parhaus Halogenedig (POPs)

Sefydliad Diogelwch Bwyd, Iechyd Anifeiliaid a'r Amgylchedd (BIOR)
Lejupes iela 3
Riga
Latfia
LV-1076
Ffôn: +37167620513
E-bost: bior@bior.lv

Listeria monocytogenes

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be

Metelau a chyfansoddion nitrogenaidd

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad ar gyfer Maeth Anifeiliaid a Bwyd Anifeiliaid
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Ffôn: +43 50555 33216
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Monitro biotocsinau morol

Ymchwil Diogelwch Bwyd Wageningen (WFSR)
Akkermaalsbos 2
Wageningen 
Yr Iseldiroedd
6708 WB
Ffôn: +31317 481603
E-bost: mirjam.klijnstra@wurl.nl

Mycotocsinau a thocsinau planhigion

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Linz 
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Awstria
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Parasitiaid

Adran Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Môr
Agriculture House
Kildare Street
Dulyn
DO2 WK12
Ffôn: +353 (0) 1 607 2000
E-bost: info@agriculture.gov.ie 

Prosesu halogion

Asiantaeth Awstria ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES)
Sefydliad Diogelwch Bwyd Linz 
Wieningerstraße 8 
4020 Linz
Awstria
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: nrl-ni-fsa@ages.at

Dadansoddi a profi Milheintiau (Salmonela)

Pathogenau a gludir gan fwyd, Sciensano
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 
Dinas Brwsel
Gwlad Belg
1050
Ffôn: +43 50555 35107
E-bost: NRL.NI@sciensano.be