Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Mark Rolfe - Aelod o Fwrdd yr ASB

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Hydref 2020
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Hydref 2020
Gweld yr holl ddiweddariadau
Mark Rolfe

Ymarferwr Safonau Masnach Siartredig yw Mark. Cyn dechrau yn ei swydd bresennol, treuliodd dros 30 mlynedd yn y proffesiwn hwn yn darparu ac yn arwain y gwasanaeth yng Nghaint (Kent).

Yn 2015, dechreuodd Mark yn ei rôl bresennol fel Pennaeth Gwasanaethau Gwyddonol Caint. Gwasanaeth Labordy Dadansoddwr Cyhoeddus, Tocsicoleg a Graddnodi Mesureg Mewnol Sir Caint oedd y gwasanaeth hwn, sy'n darparu'r gwasanaethau hyn i lywodraeth a busnesau lleol a chenedlaethol.

Yn ystod ei yrfa mae Mark wedi bod yn ymwneud â darparu gwasanaethau safonau bwyd ac ymchwilio i dwyll defnyddwyr. Gwasanaethodd Mark ar y Grŵp Tasg Cenedlaethol ar gyfer Safonau Masnach Cenedlaethol ac roedd hefyd yn Gyfarwyddwr Safonau Masnach South East Ltd., sefydliad partneriaeth Gwasanaethau Safonau Masnach yn rhanbarth De Ddwyrain Lloegr. Yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, mae Mark hefyd yn aelod cyswllt o Gymdeithas y Dadansoddwyr Cyhoeddus.

Roedd Mark wedi gwasanaethu ar Gyngor Gwyddoniaeth yr ASB ers ei sefydlu yn 2017 fel yr aelod sy'n cynrychioli buddiannau defnyddwyr a dinasyddion.

Y tu allan i'r gwaith, mae Mark yn briod â Jane, sy’n Bennaeth ysgol, ac mae ganddo dri o blant sydd wedi tyfu bellach. Mae’n Gadeirydd Llywodraethwyr mewn ysgol uwchradd fawr ac yn gynghorydd i'r sgowtiaid yn ei ardal leol.

Buddiannau Personol

 • Dim

Ymgyngoriaethau a/neu gyflogaeth uniongyrchol

 • Pennaeth Dros Dro Gwarchod y Gymuned
 • Pennaeth Gwasanaethau Gwyddonol Caint, Cyngor Sir Caint
 • Ymarferydd Safonau Masnach Siartredig

Rolau heb dâl

 • Dim

Gwaith am ffi

 • Dim

Cyfranddaliadau 

 • Dim

Clybiau a sefydliadau eraill

 • Aelod o'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig
 • Aelod Cyswllt o Gymdeithas y Dadansoddwyr Cyhoeddus

Buddiannau personol eraill

 • Dim

Buddiannau nad ydynt yn bersonol

 • Dim

Cymrodoriaethau

 • Dim

 Cefnogaeth anuniongyrchol

 • Dim

 Ymddiriedolaethau

 • Dim

 Tir ac eiddo

 • Dim

 Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Dim

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim