Tracio agweddau'r cyhoedd dwywaith y flwyddyn

Rydym ni'n cynnal arolwg tracio â defnyddwyr i fonitro newidiadau yn eu hagweddau tuag at ein sefydliad a materion sy'n ymwneud â bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r arolwg yn trafod y pedwar prif faes canlynol:

  • ymwybyddiaeth o'n sefydliad a'n cyfrifoldebau
  • lefelau ymddiried ynom ni 
  • pryderon mewn perthynas â bwyd
  • ymwybyddiaeth o safonau hylendid mewn sefydliadau bwyd

Yr arolwg diweddaraf

Arolygon blaenorol

Tachwedd 2017

Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau (Tachwedd 2017) – Adroddiad PDF
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau (Tachwedd 2017) - Ffeithlun PDF
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau  – Data Cylch 15 (cyfrif) PDF
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau -– Data Cylch 15 (cyfrif) XLSX
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau  – Data Cylch 15 (canrannau)  XLSX
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau  – Data Cylch ar Gylch (canrannau)) XLSX
Cylch 15 yr Arolwg Tracio Agweddau  – Data Cylch ar Gylch (CSV) CSV

Mai 2017

Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau (Mai 2017) – Adroddiad PDF
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau (Mai 2017) PDF
Data Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau (Cylch ar Gylch) PDF
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau – Data Cylch 14, 1989-ymlaen PDF
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau – Data Cylch 14 (cyfrif) XLSX
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau – Data Cylch 14 (canrannau) XLSX
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau – Data Cylch ar Gylch (canrannau) XLSX
Cylch 14 yr Arolwg Tracio Agweddau – Data Cylch ar Gylch CSV CSV

Tachwedd 2016

Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd Bob Dwy Flynedd – Cylch 13 Tachwedd 2016 PDF
Data Cylch 13 yr Arolwg Tracio Agweddau (Cylch ar Gylch) XLSX
Data Cylch 13 yr Arolwg Tracio Agweddau (canran yr ymatebwyr) XLSX
Data Cylch 13 yr Arolwg Tracio Agweddau (Cylch ar Gylch) CSV
Data Cylch 13 yr Arolwg Tracio Agweddau (canran yr ymatebwyr) CSV

Mai 2016

Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd Bob Dwy Flynedd , Cylch 12 Mai 2016 PDF
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 311619/311520) – Gwaith maes 13/05/2016 – 22/05/2016 (Wythnos 19/20) XLSX
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 611045 - 311520) 0150 Gwaith maes Tachwedd 2010/Mai 2016 XLSX
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 311619/311520) PDF
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 611045/311520) PDF
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 311619/311520) (Ac eithrio'r Alban) PDF
Arolwg Omnibws Bwyd: Mai 2016 (QS9726 - 611045 - 311520) (Ac eithrio'r Alban) PDF