Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd a gynhelir dwywaith y flwyddyn

Rydym ni'n cynnal arolwg tracio â defnyddwyr i fonitro newidiadau yn eu hagweddau tuag at ein sefydliad a materion sy'n ymwneud â bwyd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 February 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 February 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r arolwg yn trafod y pedwar prif faes canlynol:

  • ymwybyddiaeth o'n sefydliad a'n cyfrifoldebau
  • lefelau ymddiried ynom ni 
  • pryderon mewn perthynas â bwyd
  • ymwybyddiaeth o safonau hylendid mewn sefydliadau bwyd

Yr arolwg diweddaraf
 

Mae data ar gyfer Cylch 19 a chylchoedd blaenorol ar gael yn ein catalog data. 

Arolygon blaenorol

Mai 2019

Mae data ar gyfer Cylch 19 a chylchoedd blaenorol ar gael yn ein catalog data.

Tachwedd 2018

Mai 2018

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Tachwedd 2017

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Mai 2017

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Tachwedd 2016

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Tachwedd 2010 - Mai 2016

Adroddiadau Arolwg Tracio'r Cyhoedd 2010-2016 (Archifau Cenedlaethol)

Gwybodaeth Gefndirol

England, Northern Ireland and Wales