Neidio i’r prif gynnwys

Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd a gynhelir dwywaith y flwyddyn

Rydym ni'n cynnal arolwg tracio â defnyddwyr i fonitro newidiadau yn eu hagweddau tuag at ein sefydliad a materion sy'n ymwneud â bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r arolwg yn trafod y pedwar prif faes canlynol:

  • ymwybyddiaeth o'n sefydliad a'n cyfrifoldebau
  • lefelau ymddiried ynom ni 
  • pryderon mewn perthynas â bwyd
  • ymwybyddiaeth o safonau hylendid mewn sefydliadau bwyd

Yr arolwg diweddaraf
 

Mae data ar gyfer Cylch 19 a chylchoedd blaenorol ar gael yn ein catalog data. 

Arolygon blaenorol

Mai 2019

Mae data ar gyfer Cylch 19 a chylchoedd blaenorol ar gael yn ein catalog data.

Tachwedd 2018

Mai 2018

Tachwedd 2017

Mai 2017

Tachwedd 2016

Tachwedd 2010 - Mai 2016

Adroddiadau Arolwg Tracio'r Cyhoedd 2010-2016 (Archifau Cenedlaethol)

Gwybodaeth Gefndirol