Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Archwiliadau

Rhan o'n swydd ni yw gwerthuso pa mor effeithiol yw'r system rheolaethau swyddogol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. I wneud hyn, rydym ni'n cynllunio ac yn cynnal rhaglenni archwilio ym mhob gwlad.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth 2018
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r rheolaethau swyddogol a archwilir yn cwmpasu ystod amrywiol o weithgareddau o gynhyrchu cynradd ar ffermydd, wyau, llaeth, lladd-dai, ffatrïoedd torri, bwyd anifeiliaid, pysgod cregyn a chynhyrchion pysgodfeydd, yn ogystal â'r sector manwerthu fel archfarchnadoedd, cigyddion, bwytai.

Caiff y system rheolaethau swyddogol ei gweithredu gan swyddogion gorfodi bwyd a bwyd anifeiliaid mewn awdurdodau cymwys gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau iechyd porthladdoedd, yr ASB ei hun, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gontractau neu gytundebau lefel gwasanaeth gyda sefydliadau eraill fel yr Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) yng Ngogledd Iwerddon.

Adroddiadau Archwilio 

Rydym ni wedi cynnal nifer o archwiliadau â ffocws sy'n edrych ar agweddau penodol o waith gorfodi awdurdodau lleol. 

Dogfennau Archwilio 

Wales

Northern Ireland

I gael rhagor o wybodaeth am archwiliadau awdurdodau lleol, bydd angen i chi fewngofnodi i lwyfan Hwyluso Cyfathrebu'r Asiantaeth Safonau Bwyd