Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Archwiliadau

Rhan o'n swydd ni yw gwerthuso pa mor effeithiol yw'r system rheolaethau swyddogol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. I wneud hyn, rydym ni'n cynllunio ac yn cynnal rhaglenni archwilio ym mhob gwlad.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Chwefror 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Chwefror 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r rheolaethau swyddogol a archwilir yn cwmpasu ystod amrywiol o weithgareddau o gynhyrchu cynradd ar ffermydd, wyau, llaeth, lladd-dai, ffatrïoedd torri, bwyd anifeiliaid, pysgod cregyn a chynhyrchion pysgodfeydd, yn ogystal â'r sector manwerthu fel archfarchnadoedd, cigyddion, bwytai.

Caiff y system rheolaethau swyddogol ei gweithredu gan swyddogion gorfodi bwyd a bwyd anifeiliaid mewn awdurdodau cymwys gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau iechyd porthladdoedd, yr ASB ei hun, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gontractau neu gytundebau lefel gwasanaeth gyda sefydliadau eraill fel yr Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) yng Ngogledd Iwerddon.

Adroddiadau Archwilio 

Rydym ni wedi cynnal nifer o archwiliadau â ffocws sy'n edrych ar agweddau penodol o waith gorfodi awdurdodau lleol. 

Asesiad Sicrwydd Cynllun Adfer yr Awdurdodau Lleol: Adroddiad Cryno (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) Chwefror 2023 

Dogfennau Archwilio 

Wales

Northern Ireland

I gael rhagor o wybodaeth am archwiliadau awdurdodau lleol, bydd angen i chi fewngofnodi i lwyfan Hwyluso Cyfathrebu'r Asiantaeth Safonau Bwyd