Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru â Thema - Agenda a Phapurau, 8 Chwefror 2023

Penodol i Gymru

Cyfarfod â Thema – Gweithrediadau Hylendid Cig yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Diweddarwyd ddiwethaf: 25 January 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 January 2023

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru â Thema

Agenda a phapurau

14:00-14:10 Croeso gan y Cadeirydd

I gynnwys ymddiheuriadau, datganiadau o fuddiannau a chofnodion cyfarfod mis Hydref 2022

14:10-14:20 Adroddiad Cadeirydd WFAC 

Diweddariad ysgrifenedig y Cadeirydd ers y cyfarfod diwethaf ym mis Hydref 2022

14:20-14:40 Adroddiad Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru 

Diweddariad ysgrifenedig y Cyfarwyddwr ers y cyfarfod diwethaf ym mis Hydref 2022

14:40-15:15 Pynciau posibl ar gyfer cyfarfodydd â thema yn 2023

Trafodaeth ar y meysydd blaenoriaeth a ffocws posibl ar gyfer 2023 – Cadeirydd a Phwyllgor WFAC

15:15-15:25 Egwyl

15:25-16:30 Trosolwg o Weithrediadau Maes yr ASB yng Nghymru

Cipolwg ar weithrediadau hylendid cig yng Nghymru i gynnwys arolygiadau, materion a heriau – Geraint Jones, Rheolwr Ardal, Gweithrediadau ASB Cymru

16:30-16:50 Hylendid Cig a Pholisi 

Trosolwg o ochr weithredol polisi – Delyth Murray-Lines, Pennaeth Polisi Hylendid, yr ASB yng Nghymru

16:50-17:00 Unrhyw faterion eraill a dod â’r cyfarfod i ben