Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio ac allforio gwin

Penodol i Gymru a Lloegr
Canllawiau ar y mesurau y mae'n rhaid i chi eu cymryd er mwyn mewnforio ac allforio gwin yn gyfreithlon i'r Derynas Unedig (DU) neu oddi yno.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae canllawiau’r llywodraeth ar ofynion mewnforio ac allforio gwin ar gael ar-lein. Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r rheolau ar gyfer mewnforwyr, allforwyr, cynhyrchwyr, manwerthwyr a dosbarthwyr gwin.

Bydd y DU yn cael gwared ar ardystiad VI-1 ar gyfer mewnforio pob gwin o 1 Ionawr 2022.

Efallai y bydd angen dogfennaeth symud (EU VI-1) wrth dderbyn gwinoedd o’r UE neu wrth allforio i’r UE ar y rhai sy’n mewnforio neu’n allforio gwin.

Pwysig

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) wedi lansio canllaw digidol sy'n cwmpasu'r camau allweddol y gallai fod angen i fusnesau bwyd a diod eu cymryd ar ôl diwedd y cyfnod pontio.

Bydd y canllaw yn cynnwys y canllawiau diweddaraf ar gyfer cynhyrchwyr a masnachwyr gwin, ac yn cynnwys newidiadau ac ychwanegiadau wrth i wybodaeth bellach gael ei chadarnhau.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ychwanegol sy'n ymwneud â phroses EU VI-1 at Defra drwy wine.exports@defra.gov.uk.