Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio ac allforio gwin

Penodol i Lloegr a Cymru
Canllawiau ar y mesurau y mae'n rhaid i chi eu cymryd er mwyn mewnforio ac allforio gwin yn gyfreithlon i'r Derynas Unedig (DU) neu oddi yno.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gall y gofynion mewnforio ac allforio ar gyfer gwin, ynghyd â’r gofynion ardystio, newid ar ddiwedd y cyfnod pontio. Efallai y bydd angen dogfennaeth symud (EU VI-1) wrth dderbyn gwinoedd o'r Undeb Ewropeaidd (UE) neu wrth allforio i'r UE.

Pwysig

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) wedi lansio canllaw digidol sy'n cwmpasu'r camau allweddol y gallai fod angen i fusnesau bwyd a diod eu cymryd ar ôl diwedd y cyfnod pontio.
Bydd y canllaw yn cynnwys y canllawiau diweddaraf ar gyfer cynhyrchwyr a masnachwyr gwin, ac yn cynnwys newidiadau ac ychwanegiadau wrth i wybodaeth bellach gael ei chadarnhau.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ychwanegol sy'n ymwneud â phroses EU VI-1 at Defra drwy wine.exports@defra.gov.uk.