Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio gwin

Y ddogfennaeth y mae'n rhaid i chi ei chael a'r mesurau y mae'n rhaid i chi eu cymryd er mwyn mewnforio gwin yn gyfreithlon i'r Deyrnas Unedig (DU).
Diweddarwyd ddiwethaf

Wrth fewnforio gwin, dylech wirio gyda'r cynhyrchydd bod y gwin yn cael ei gynhyrchu yn unol ag arferion a phrosesau a ganiateir o dan reoliadau gwin y Comisiwn Ewropeaidd.

Oni bai ei fod yn cael ei gludo mewn swmp (bulk), rhaid labelu gwin hefyd i gydymffurfio â'r rheoliadau. Bydd angen i chi hefyd fod yn ymwybodol o ddogfennau VI1 a VI2.

VI1


Bydd angen dogfen VI1 arnoch chi, wedi’i chyhoeddi yn y wlad darddiad ar gyfer pob llwyth. Dogfen a gyhoeddir mewn Trydedd Wlad tarddiad yw VI1 sy'n disgrifio ac yn nodi manylion dadansoddi ar gyfer gwinoedd sy'n cael eu mewnforio i'r Gymuned Ewropeaidd. Caiff y ddogfen ei dyfarnu gan awdurdod Trydedd Wlad ar restr a gyhoeddir gan y Comisiwn Ewropeaidd - gweler Rhestr 6.

VI2


Mae VI2 yn rhan o dystysgrif ac adroddiad dadansoddi VI1 (gweler uchod). Mae’n rhaid i’r ddogfen hon gyd-fynd â mewnforion o Drydydd Gwledydd. Defnyddir VI2 ar gyfer symud gwinoedd Trydedd Wlad pan gaiff llwyth ei rannu cyn cael ei gylchredeg yn rhydd. Caiff ei rhoi gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Mae HMRC hefyd yn cyflenwi manylion am ddyletswydd mewnforio a threthi ar win. Cysylltwch â HMRC i gael rhagor o wybodaeth.

Rheoliadau Gwin y Comisiwn Ewropeaidd

Dod o hyd i ragor o wybodaeth am fewnforio gwin a symudiadau i mewn ac o fewn Cyfarwyddyd yr UE (Saesneg yn unig).