Neidio i’r prif gynnwys

Bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer gwarchodwyr plant

Pecyn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer gwarchodwyr plant neu ofalwyr plant cofrestredig ar safleoedd domestig sydd fel arfer yn darparu prydau a diodydd ar gyfer y plant sy’n eu gofal.
Diweddarwyd ddiwethaf

Dyluniwyd y pecyn hwn i helpu gwarchodwyr plant i:

  • baratoi bwyd mwy diogel 
  • diogelu iechyd y plant yn eu gofal
  • cydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd

Mae’n rhaid i chi gydymffurfio â rheoliadau diogelwch a hylendid bwyd os ydych chi’n darparu bwyd a diod i blant neu fabanod gan gynnwys:

  • prydau
  • byrbrydau
  • diodydd (ar wahân i ddŵr tap)
  • bwyd wedi’i ailgynhesu a ddarperir gan y rhiant/gofalwr
  • bwyd yr ydych chi’n ei dorri a’i baratoi

Y canllaw cyflawn

Croeshalogi

Glanhau

Oeri

Coginio

Dyddiadur