Bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer gwarchodwyr plant

Pecyn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer gwarchodwyr plant neu ofalwyr plant cofrestredig ar safleoedd domestig sydd fel arfer yn darparu prydau a diodydd ar gyfer y plant sy’n eu gofal.
Diweddarwyd ddiwethaf

Dyluniwyd y pecyn hwn i helpu gwarchodwyr plant i:

  • baratoi bwyd mwy diogel 
  • diogelu iechyd y plant yn eu gofal
  • cydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd

Mae’n rhaid i chi gydymffurfio â rheoliadau diogelwch a hylendid bwyd os ydych chi’n darparu bwyd a diod i blant neu fabanod gan gynnwys:

  • prydau
  • byrbrydau
  • diodydd (ar wahân i ddŵr tap)
  • bwyd wedi’i ailgynhesu a ddarperir gan y rhiant/gofalwr
  • bwyd yr ydych chi’n ei dorri a’i baratoi

Y canllaw cyflawn

Croeshalogi

Glanhau

Oeri

Coginio

Dyddiadur