Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer manwerthwyr

Pecyn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer busnesau arlwyo bach sy’n gwerthu bwyd. Mae hyn yn cynnwys siopau cyfleuster bach, siopau cornel a’u tebyg a siopau papur.

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Ionawr 2020

Canllawiau llawn

England, Northern Ireland and Wales

Croeshalogi

England, Northern Ireland and Wales

Glanhau

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Oeri

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rheoli

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Coginio'n ddiogel 

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Dyddiadur

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales