Neidio i’r prif gynnwys

Cofrestr o winllannoedd y Deyrnas Unedig

Mae Safonau Gwin yn gyfrifol am gynnal y Gofrestr o Winllannoedd yn y Deyrnas Unedig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rhaid cofrestru'r holl winllannoedd sy'n fwy na 0.1 hectar o ran maint. Rhaid cofrestru gwinllannoedd llai hefyd os ydynt yn gweithredu'n fasnachol. Mae'r rheoliadau gwin yn pennu'r data y mae'n rhaid ei gasglu, gan gynnwys arwynebedd y winllan a'r arwynebeddau ar gyfer gwahanol fathau o winwydd a dyfir. Mae datganiadau cynhaeaf a chynhyrchu blynyddol yn rhan o'r Gofrestr o Winllannoedd. Caiff y ffigurau cynhyrchu cyfan eu cyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd. Rydym ni'n llunio adroddiadau ar ddata gwinllannoedd ar ddechrau pob 'blwyddyn farchnata' gwin ym mis Awst.

Caiff gwinllannoedd masnachol eu rhannu'n dyfwyr heb gyfleusterau cynhyrchu gwin a gwindai sy'n cynhyrchu gwin o'u cynhyrchiant eu hunain gan ddefnyddio grawnwin wedi'u prosesu o dan gontract neu eu prynu gan winllannoedd eraill.

Cofrestru gwinllan yn y Deyrnas Unedig (DU)

Bydd yn rhaid i chi gofrestru gwinllan newydd yn y DU trwy ddefnyddio'r ffurflen gais a'i hanfon yn uniongyrchol at ein tîm Safonau Gwin. 

Gwinllannoedd masnachol yn y DU

Plannu gwinwydd

Mae cyfanswm yr arwynebedd sydd o dan y winwydd yn y DU, gan gynnwys gwinllannoedd hobi a rhai nad ydynt yn gweithredu bellach, tua 1956 o hectarau. Amcangyfrifir bod yr ardal gynhyrchiol ar gyfer cynhaeaf 2015 tua 1839 o hectarau.

Mae mwyafrif y planhigion gwinllan masnachol wedi'u lleoli yn Ne Ddwyrain Lloegr gyda thua 1186 hectar o dan winwydden yng Nghaint, y Dwyrain a Gorllewin Sussex, Surrey, Hampshire, ac Ynys Wight. Mae tua 235 o hectarau yn y De Orllewin (Cernyw, Dyfnaint, Dorset, Gwlad yr Haf, Wiltshire a Swydd Gaerloyw).

Mae Caint yn cynnwys yr ardal fwyaf o dan winwydd gyda thua 311 o hectarau, gyda Gorllewin Sussex yn ail gyda 290 o hectarau ac yna Hampshire gyda 230 o hectarau. Mae gwinllannoedd hefyd yn ymestyn i Essex a Dwyrain Anglia, Canolbarth Lloegr, a rhywfaint ymhellach i'r gogledd eto. Bellach, mae bron i 40 o hectarau o winwydd wedi'u plannu yng Nghymru.

Mae'r prif fathau o winwydd a dyfir yn y DU bellach yn cael eu dominyddu gan y mathau gwyn pefriog clasurol, sef Chardonnay yn bennaf (tua 518 o hectarau) a Pinot Noir (tua 483 o hectarau). Mae'r mathau pefriog clasurol eraill yn cyfrif am 194 o hectarau. Mae'r amrywiaethau pefriog clasurol (Enw Tarddiad Gwarchodedig) bellach yn ffurfio dros 60% o'r ardal wedi'i phlannu yn y DU.

Mae'r mathau gwyn sydd wedi'u sefydlu yn hirach, sef Bacchus, Seyval Blanc, Reichensteiner a Muller-Thurgau yn cyfrif am oddeutu 374 o hectarau, tua 20% o gyfanswm yr arwynebedd.

Rhestr o Winllannoedd y DU 2017

Cynhyrchu gwin

Bob blwyddyn mae Tyfwyr a Chynhyrchwyr yn cwblhau Datganiadau Cynaeafu a Datganiadau Cynhyrchu. Mae'r wybodaeth a gesglir yn helpu i ategu Cynlluniau Ansawdd Gwin y DU mewn perthynas ag olrhain, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i'r diwydiant ac yn galluogi'r DU i gyflwyno datganiadau ffurfiol i'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Dylech gyflwyno datganiadau cynhyrchu i ni erbyn y dyddiad cau ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Cynhyrchwyd ychydig dros 38,000 o hectolitrau o win yn 2015. Cynhaeaf 2014 oedd y mwyaf erioed gyda 48,267.41 o hectoliterau o win yn cael ei gynhyrchu. O'i gymharu, roedd cynhaeaf 2012 yn siomedig.

Gellir marchnata gwinoedd fel Gwin Ansawdd Cymreig (Seisnig) (Enw Tarddiad Gwarchodedig) neu Win Rhanbarthol Cymreig (Seisnig) (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) os ydynt yn bodloni meini prawf dadansoddi a blasu a bod gwiriadau dilysu cofnodion gwindai'r cynhyrchydd gan yr Arolygwyr Safonau Gwin yn foddhaol.

Yn 2014-15, roedd 336 o geisiadau (133 am statws Enw Tarddiad Gwarchodedig a 203 am statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) gyda chyfradd llwyddo o 90%. Mae manylion y gwinoedd llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cymdeithas Gwinllannoedd y Deyrnas Unedig (UKVA)

Gall gwin hefyd gael ei werthu fel Gwin Amrywiaethol (wedi'i labelu gydag amrywiaeth/cynhaeaf y gwinwydd) os hysbysir UKVA.

Ystadegau plannu a chynhyrchu 
prif fathau * = amrywiaeth hybrid

Y 15 prif amrywiaeth yn ôl arwynebedd
Amrywiaeth Arwynebedd
Chardonay 517.96
Pinot Noir 483.11
Bacchus 165.20
Pinot Meunier 123.69
*Seyval Blanc 94.35
Reichensteiner 71.10
Rondo (GM 6494/5) 53.97
Muller Thurgau 43.83
Madeleine Angevine 38.77
Ortega 38.13
Fruhburgunder 31.82
Solaris 30.29
Regent 28.58
Schonburger 26.34
Phoenix >25.10
15 prif ardaloedd cynhyrchu gwin, yn ôl sir
Sir Arwynebedd
Caint 343.91
Gorllewin Sussex 296.15
Hants 234.51
Dwyrain Sussex 230.94
Surrey 132.39
Essex 118.76
Dyfnaint 73.71
Swydd Gaerloyw     64.47
Dorset 47.16
OXON 33.61
Cernyw 29.84
Swydd Henffordd 29.78
Suffolk 26.25
Swydd Amwythig 26.01
Berkshire 23.53

 

Data cynhyrchu gwin
Blwyddyn Hectolitrau a gynhyrchwyd Hectarau cynhyrchu
2015 38019.65 1839.28
2014 48267.41 1505.73
2013 33,384 1,375
2012 7,751 1,297
2011 22,659 1,208
2010 30,346 1,094.5
2009 23,835 945.9
2008 10,068.8 785.2
2007 9,947 697
2006 25,210.14 747
2005 12,806.3 722
2004 18,482 722