Pecyn bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer cartrefi gofal preswyl

Pecyn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer cartrefi gofal preswyl bach sy’n paratoi ac yn coginio bwyd ar gyfer y rheiny yn eu gofal.
Diweddarwyd ddiwethaf

Ni fwriedir i'r atodiad hwn gael ei ddefnyddio mewn cartrefi nyrsio. Mae cartrefi nyrsio angen gweithdrefnau diogelwch bwyd eraill nad ydynt wedi’u cynnwys o fewn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell, er enghraifft polisi rheoli heintiau llawn. 

Cofiwch y dylid defnyddio'r atodiad cartrefi gofal law yn llaw â'r pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell ar gyfer Arlwywyr

Mae tair problem diogelwch bwyd benodol yn codi mewn cartrefi gofal a gaiff eu cynnwys yn yr atodiad hwn.

Mae hefyd yn cynnwys cofnod cwblhau dulliau diogel ar gyfer cartrefi gofal. Mae hwn ar gyfer y dulliau diogel ychwanegol.

Y pecyn llawn