Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Pecyn bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gyfer cartrefi gofal preswyl

Pecyn rheoli diogelwch bwyd ar gyfer cartrefi gofal preswyl bach sy’n paratoi ac yn coginio bwyd ar gyfer y rheiny yn eu gofal.

Ni fwriedir i'r atodiad hwn gael ei ddefnyddio mewn cartrefi nyrsio. Mae cartrefi nyrsio angen gweithdrefnau diogelwch bwyd eraill nad ydynt wedi’u cynnwys o fewn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell, er enghraifft polisi rheoli heintiau llawn. 

Cofiwch y dylid defnyddio'r atodiad cartrefi gofal law yn llaw â'r pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell ar gyfer Arlwywyr

Mae tair problem diogelwch bwyd benodol yn codi mewn cartrefi gofal a gaiff eu cynnwys yn yr atodiad hwn.

Mae hefyd yn cynnwys cofnod cwblhau dulliau diogel ar gyfer cartrefi gofal. Mae hwn ar gyfer y dulliau diogel ychwanegol.

Y pecyn llawn

Wales