Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Safe catering

Penodol i Ogledd Iwerddon

Food safety management guides for caterers and retailers in Northern Ireland.

Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Mai 2022

Safe Catering is our food safety management guide for Northern Ireland. It helps catering businesses and retailers with a catering function to comply with food hygiene regulations.  

Northern Ireland

The guide now includes a new section offering practical advice to help businesses reduce the levels of acrylamide in the food they serve.

Northern Ireland

You can download the full guide or individual sections and forms as you need them. 

The guide is a useful tool to help food businesses produce a food safety management plan based on the Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) principles and keep appropriate records.

It will enable you to:

  • comply with food hygiene regulations
  • show what you do to make food safely
  • train staff
  • protect your business's reputation
  • improve your business
  • improve your food hygiene rating score 

Recording documents and forms

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland

Northern Ireland