Neidio i’r prif gynnwys

Cyflwyno apêl

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Mae gan eich busnes yr hawl i gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad a wnaed gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd neu'ch awdurdod lleol os nad ydych chi'n cytuno â'r camau gweithredu y maent wedi'u cymryd.