Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Cymeradwyo sefydliadau cig a sefydliadau bwyd

Mae angen cymeradwyo rhai sefydliadau cig a bwyd cyn y gallant ddechrau gweithredu. Yn dibynnu ar y gweithgareddau y byddwch yn eu cyflawni a ble y byddwch wedi’ch lleoli, efallai y bydd angen i chi wneud cais i gael eich cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) neu’ch awdurdod lleol. 

Sut i wneud cais i gymeradwyo sefydliad cig neu sefydliad bwyd

Cymeradwyo busnesau bwyd anifeiliaid

Mae angen i fusnesau sy’n gwneud, yn marchnata neu’n defnyddio bwyd anifeiliaid gael eu cofrestru a’u cymeradwyo fel busnesau bwyd anifeiliaid. 

Sut i wneud cais i gymeradwyo busnes bwyd anifeiliaid