Neidio i’r prif gynnwys

Allwch chi ein helpu ni i wella food.gov.uk?

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Allwch chi ein helpu ni i wella food.gov.uk?

Os ydych chi’n canfod problem gydag un o’n tudalennau, defnyddiwch y ddolen ‘Oes rhywbeth o’i le â’r dudalen hon?’ ar waelod y dudalen berthnasol er mwyn rhoi gwybod i ni.

I rannu adborth ar ein gwasanaeth chwilio am Sgoriau Hylendid Bwyd, anfonwch e-bost at hygieneratings@food.gov.uk