Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Cam 1 o 6

Nid yw’r ASB yn gyfrifol am gwynion am gynhyrchion bwyd neu wasanaethau a ddarperir gan fusnes bwyd. I gwyno am gynhyrchion bwyd neu wasanaethau, defnyddiwch y gwasanaeth rhoi gwybod am broblem gyda bwyd i roi gwybod am y broblem i’r awdurdod lleol.

I wneud cwyn am gynnyrch bwyd neu wasanaeth a ddarperir gan fusnes bwyd (e.e caffi, tecawê, bwyty), defnyddiwch ein gwasanaeth Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd.