Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Tudalennau a gwasanaethau poblogaidd

Dechrau busnes bwyd newydd

Darllenwch ein cyngor ar y gofynion wrth ddechrau busnes bwyd newydd. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Rhoi gwybod am broblem mewn perthynas â bwyd

Dysgwch sut i roi gwybod am broblem mewn perthynas â bwyd, gan gynnwys gwenwyn bwyd.

Sgoriau hylendid bwyd

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â sgôr hylendid bwyd, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Cysylltu â ni

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ymholiadau cyffredinol

Yng Nghymru:
E-bost: walesadminteam@food.gov.uk

Yr ASB yn gyffredinol:
Ffôn: 0330 332 7149
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm                                                                                                              Cyflwyno ymholiad ar-lein

Yng Ngogledd Iwerddon:
E-bost: infofsani@food.gov.uk

Yn yr Alban:
Safonau Bwyd yr Alban yw corff bwyd cyhoeddus yr Alban
.
Cysylltu â Safonau Bwyd yr Alban

Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol

Rhoi gwybod am drosedd bwyd

Y wasg a’r cyfryngau

E-bost: fsa.communications@food.gov.uk
Ffôn: 020 7276 8888

Ymholiadau cyfryngau brys y tu allan i oriau yn unig: anfonwch neges destun at 07507 309 584
(ni allwch ffonio’r rhif hwn.) 

Yn y neges destun, cofiwch nodi: eich rhif ffôn, eich enw, eich sefydliad, cryndoeb o’ch cais 

Ein swyddfeydd

Cymru

Llawr 4, Adeilad Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NQ
Lleoliad ar fap

Pencadlys

Lloriau 6 a 7, Clive House
70 Petty France
London SW1H 9EX
Lleoliad ar fap

Cyfeiriad Gohebiaeth

Foss House, 
Kings Pool 
1-2 Peasholme Green,
York YO1 7PR
Lleoliad ar fap

Gogledd Iwerddon

10c Clarendon Road,
Belfast BT1 3BG
Lleoliad ar fap