Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Gwasanaethau defnyddiol ar gyfer defnyddwyr

Gwasanaethau defnyddiol ar gyfer busnesau bwyd

Rhoi gwybod am ddigwyddiad bwyd
Rhoi gwybod am fater troseddau bwyd a amheuir
Rhoi adborth i ni
Gwneud cais i awdurdodi cynnyrch wedi'i reoleiddio

Dechrau busnes bwyd newydd

I gael cyngor ar y gofynion o ran dechrau busnes bwyd newydd, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Sgoriau hylendid bwyd

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â sgôr hylendid bwyd eich busnes, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.
 

Cysylltu â ni

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg a’r Saesneg.

Ymholiadau cyffredinol

Yng Nghymru:
E-bost: walesadminteam@food.gov.uk

Yr ASB yn gyffredinol:
Ffôn: 0330 332 7149
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30-16.00
E-bost: helpline@food.gov.uk

Yng Ngogledd Iwerddon:
E-bost: infofsani@food.gov.uk

Yn yr Alban:
Safonau Bwyd yr Alban yw corff bwyd cyhoeddus yr Alban
.
Cysylltu â Safonau Bwyd yr Alban

Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol

Rhoi gwybod am drosedd bwyd

Y wasg a'r cyfryngau

E-bost: fsa.communications@food.gov.uk
Ffôn: 020 7276 8888

Ymholiadau cyfryngau brys y tu allan i oriau yn unig: anfonwch neges destun at 07507 309 584
(ni allwch ffonio'r rhif hwn.) 

Yn y neges destun, cofiwch nodi: eich rhif ffôn, eich enw, eich sefydliad, cryndoeb o'ch cais 

Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau

Ebost: ABC@food.gov.uk

Ein swyddfeydd

Cymru

Llawr 11, Tŷ Southgate,
Wood Street,
Caerdydd CF10 1EW 
Lleoliad ar fap

Pencadlys

Lloriau 6 a 7, Clive House
70 Petty France
London SW1H 9EX
Lleoliad ar fap

Cyfeiriad Gohebiaeth

Foss House, 
Kings Pool 
1-2 Peasholme Green,
York YO1 7PR
Lleoliad ar fap

Gogledd Iwerddon

10c Clarendon Road,
Belfast BT1 3BG
Lleoliad ar fap