Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Gwasanaethau defnyddiol

Dechrau busnes bwyd newydd

I gael cyngor ar y gofynion o ran dechrau busnes bwyd newydd, cysylltwch â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Cysylltu â ni

Ymholiadau cyffredinol

Yng Nghymru:
E-bost: walesadminteam@food.gov.uk
Ffôn: 02920 678999

Yr ASB yn gyffredinol:
E-bost: helpline@food.gov.uk
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30-16.00
Ffôn: 0330 332 7149

Yng Ngogledd Iwerddon:
E-bost: infofsani@food.gov.uk
Ffôn: 02890 417700

Yn yr Alban:
Safonau Bwyd yr Alban yw corff bwyd cyhoeddus yr Alban
.
Cysylltu â Safonau Bwyd yr Alban

Y wasg a'r cyfryngau

E-bost: fsa.communications@food.gov.uk
Ffôn: 020 7276 8888

Ymholiadau cyfryngau brys y tu allan i oriau yn unig: anfonwch neges destun at 07507 309 584. 
Ni allwch ffonio'r rhif hwn. 

Yn y neges destun, cofiwch nodi: eich rhif ffôn, eich enw, eich sefydliad, cryndoeb o'ch cais 

Switsfwrdd

Os ydych chi'n ceisio cysylltu â pherson neu dîm penodol
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30-16.00
Ffôn: 020 7276 8000

Ein swyddfeydd

Cymru

Llawr 11, Tŷ Southgate,
Wood Street,
Caerdydd CF10 1EW 
Lleoliad ar fap

Pencadlys

Lloriau 6 a 7, Clive House
70 Petty France
London SW1H 9EX
Lleoliad ar fap

Caerefrog

Foss House, 
Kings Pool 
1-2 Peasholme Green,
York YO1 7PR
Lleoliad ar fap

Gogledd Iwerddon

10c Clarendon Road,
Belfast BT1 3BG
Lleoliad ar fap