Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am broblem gyda chynnyrch bwyd

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rhoi gwybod am broblem gyda chynnyrch bwyd

Cam 1 o 6

Adroddwch broblem â bwyd rydych chi wedi’i brynu os ydych chi’n credu y gallai beri risg iechyd neu ddiogelwch bwyd.

Gallai hyn gynnwys:

  • darn estron wedi'i ganfod yn eich bwyd
  • bwyd sy'n ymddangos fel ei fod wedi'i halogi â chemegion
  • bwyd sy’n amlwg wedi llwydo neu wedi pydru

Caiff eich adroddiad ei anfon at eich awdurdod lleol er mwyn ymchwilio ymhellach iddo.

Rhowch enw a chyfeiriad y busnes yn y DU ble wnaethoch chi brynu'r bwyd a dewis o'r rhestr. Gallwch chi hefyd roi'r manylion i mewn eich hun.
Unsure where you purchased the food? Look on our map.