Cysylltu â'r Asiantaeth Safonau Bwyd

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Gwasanaethau defnyddiol

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Cysylltu â ni

Ymholiadau cyffredinol

Yng Nghymru:
E-bost: walesadminteam@food.gov.uk
Ffôn: 02920 678999

Yr ASB yn gyffredinol:
E-bost: helpline@food.gov.uk
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30-16.00
Ffôn: 020 7276 8829

Yng Ngogledd Iwerddon:
E-bost: infofsani@food.gov.uk
Ffôn: 02890 417700

Yn yr Alban:
Safonau Bwyd yr Alban yw corff bwyd cyhoeddus yr Alban
.
Cysylltu â Safonau Bwyd yr Alban

Y wasg a'r cyfryngau

E-bost: fsa.communications@food.gov.uk
Ffôn: 020 7276 8888

Ymholiadau cyfryngau brys y tu allan i oriau yn unig: anfonwch neges destun at 07507 309 584. 
Ni allwch ffonio'r rhif hwn. 

Yn y neges destun, cofiwch nodi: eich rhif ffôn, eich enw, eich sefydliad, cryndoeb o'ch cais 

Switsfwrdd

Os ydych chi'n ceisio cysylltu â pherson neu dîm penodol
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30-16.00
Ffôn: 020 7276 8000

Ein swyddfeydd

Cymru

Llawr 11, Tŷ Southgate,
Wood Street,
Caerdydd CF10 1EW 
Lleoliad ar fap

Pencadlys

Lloriau 6 a 7, Clive House
70 Petty France
London SW1H 9EX
Lleoliad ar fap

Caerefrog

Foss House, 
Kings Pool 
1-2 Peasholme Green,
York YO1 7PR
Lleoliad ar fap

Birmingham

Apex House
Calthorpe Road
Edgbaston
Birmingham B15 1TR
Lleoliad ar fap

Gogledd Iwerddon

10c Clarendon Road,
Belfast BT1 3BG
Lleoliad ar fap