Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am arferion hylendid gwael

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rhoi gwybod am arferion hylendid gwael

Rhoi gwybod i'r awdurdod lleol am arferion hylendid a diogelwch bwyd gwael mewn bwyty, siop neu safle bwyd arall

Er enghraifft

  • safle budr
  • hylendid dwylo gwael
  • trin bwyd gwael
  • gwybodaeth am alergenau ddim ar gael neu yn anghywir

Dylech roi gwybod am wasanaeth cwsmeriaid gwael i'r busnes yn uniongyrchol.

Cam 1 o 5

Report poor food safety and hygiene practices in a restaurant, store or other food outlet to the business's local authority.

For example:

  • dirty premises
  • poor hand hygiene
  • poor food handling
  • unavailable or incorrect allergen information

Poor customer service should be reported to the business directly.

Rhowch enw a chyfeiriad y busnes yn y DU lle wnaethoch chi sylwi ar hylendid neu ddiogelwch bwyd gwael a dewis o’r rhestr.
Unsure where you purchased the food? Look on our map.