Neidio i’r prif gynnwys

Cysylltu â thîm diogelwch bwyd

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Mae timau diogelwch bwyd yn cynghori defnyddwyr a busnesau ar faterion yn ymwneud â bwyd, pethau fel arolygiadau safleoedd bwyd a phryderon a chwynion gan y cyhoedd.

Dewch o hyd i’ch tîm diogelwch bwyd

Nodwch god post i chwilio am y tîm diogelwch bwyd yn yr ardal