Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Mae timau diogelwch bwyd awdurdodau lleol yn cynghori defnyddwyr a busnesau ar faterion yn ymwneud â bwyd, pethau fel arolygiadau safleoedd bwyd a phryderon a chwynion gan y cyhoedd.

I ddod o hyd i'r tîm diogelwch bwyd yn yr awdurdod lleol perthnasol, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi cod post llawn y DU, er enghraifft SY23 1AB.

Ni fydd cyfeiriadau a chodau post rhannol yn cael eu cydnabod.

Dewch o hyd i’ch tîm diogelwch bwyd

Nodwch god post i chwilio am y tîm diogelwch bwyd yn yr ardal.