Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod â thema Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru - 11 Mai 2023

Penodol i Gymru

Cyfarfod â thema – Model Gweithredu Targed ar gyfer Ffiniau (BTOM)

Cyfarfod â thema Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC) 

Agenda a phapurau

10:00-10:10 Croeso gan y Cadeirydd 

I gynnwys ymddiheuriadau, datganiadau o fuddiannau a chofnodion cyfarfod mis Chwefror 2023 

10:10-10:40 Model Gweithredu Targed ar gyfer Ffiniau (BTOM) – y cyd-destun Cymreig 

Llywodraeth Cymru  

10:40-11:10 Cyfraniad yr ASB at y gwaith o ddatblygu’r BTOM

Jane Clark, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Milfeddygol yr ASB

11:10-11:25 Egwyl 

11:25-11:45 Adborth gan rwydweithiau aelodau WFAC ar BTOM

11:45-12:15 Trafodaeth i gloi ar BTOM

Crynodeb o'r trafodaethau â siaradwyr ac aelodau’r pwyllgor 

12:15-12:30 Adborth aelodau WFAC o gynhadledd y Sefydliad Gwyddor a
Thechnoleg Bwyd (IFST) 

I gynnwys rhagolwg ar gyfleoedd ymgysylltu eraill sydd ar y gorwel

12:25-12:35 Adroddiad Cadeirydd WFAC 

Diweddariad ysgrifenedig y Cadeirydd ers y cyfarfod diwethaf (Chwefror 2023)

12:35-12:45 Adroddiad Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru 

Diweddariad ysgrifenedig y Cyfarwyddwr ers y cyfarfod diwethaf (Chwefror 2023)

12:45-12:50 Unrhyw faterion eraill a dod â’r cyfarfod i ben