Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Dull Arfaethedig o ran Cadw Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu barn rhanddeiliaid ar y dull arfaethedig ar gyfer gweithredu ar gyfraith yr UE sy'n cael ei chadw ar gyfer diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 September 2018
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 September 2018

Crynodeb o ymatebion

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Mae'r ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i holl fusnesau bwyd a bwyd anifeiliaid y Deyrnas Unedig (DU), awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid.

Pwnc ymgynghori


Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â rheoliadau bwyd a bwyd anifeiliaid, Ymadael â'r UE, a chywiriadau y mae gweinidogion yn bwriadu eu gwneud o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (EUWA) i gadw cyfraith yr UE yn ymwneud â diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid, gan roi sylw arbennig i swyddogaethau cyrff a sefydliadau penodol yr UE.

Diben yr ymgynghoriad


Ceisio barn busnesau, defnyddwyr, rhanddeiliaid eraill a'r cyhoedd ehangach ar gywiriadau y mae gweinidogion yn bwriadu eu gwneud i gyfraith yr UE sy'n ymwneud â bwyd a bwyd anifeiliaid.

Pecyn ymgynghori

Sylwadau a safbwyntiau

Fe'ch anogir i ymateb yn gynnar.

Dylid anfon unrhyw sylwadau a safbwyntiau at  EUExitPolicy@food.gov.uk
 

Neu drwy'r post at sylw:

Gavin Shears
Cyfarwyddiaeth Strategaeth Rheoleiddio a Chyfreithiol
Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 7, Clive House,
70 Petty France,
Llundain, 
SW1H 9EX  

Cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion

O fewn tri mis ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn anelu at gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a chynnwys dolen iddo ar y dudalen hon. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym yn trin data a ddarperir mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Mwy o wybodaeth

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i baratoi yn unol ag egwyddorion ymgynghori llywodraeth y DU.. Os oes Asesiad Effaith wedi’i lunio, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os na ddarparwyd Asesiad Effaith, nodir y rheswm dros hynny y ddogfen ymgynghori.