Neidio i’r prif gynnwys

Proses arfaethedig ar gyfer awdurdodi diberfeddiad gohiriedig a diberfeddiad rhannol dofednod

Proses arfaethedig ar gyfer awdurdodi diberfeddiad gohiriedig a diberfeddiad rhannol dofednod yn lladd-dai dofednod cymeradwy’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Am yr ymgynghoriad hwn

Cynulleidfa'r ymgynghoriad

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i ladd-dai dofednod cymeradwy’r ASB (pob rhywogaeth dofednod), a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb.

Diben yr ymgynghoriad

Rhoi’r cyfle i randdeiliaid wneud sylwadau ar gynigion i awdurdodi Gweithredwyr Busnes Bwyd yn lladd-dai cymeradwy’r ASB i gynnal diberfeddiad gohiriedig a diberfeddiad rhannol dofednod.

Efallai y bydd rhanddeiliaid am ystyried y pwyntiau canlynol wrth ddarllen ac ymateb:

  • A ydych yn cytuno â chynigion yr ASB ynghylch awdurdodi sefydliadau ar gyfer cynhyrchu dofednod diberfeddiad gohiriedig?
  • A ydych yn cytuno â chynigion yr ASB ynghylch awdurdodi sefydliadau ar gyfer cynhyrchu dofednod diberfeddiad rhannol neu effilé?
  • Ystyrir bod y costau i’r diwydiant yn ddibwys. Fodd bynnag, byddem yn croesawu barn rhanddeiliaid ar yr effaith ar Weithredwr Busnes Bwyd os caiff y gweithdrefnau hyn eu rhoi ar waith yn ffurfiol.

Pecyn yr ymgynghroiad

Sylwadau a safbwyntiau

Lloegr a Chymru

I gyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad hwn, ewch ati i lenwi holiadur yr ymgynghoriad:

Os ydych am ymateb i’r ymgynghoriad drwy e-bost neu’n ysgrifenedig, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol:

E-bost: csulondontransactions@food.gov.uk

Ffôn: 020 7276 8829

Corporate Support Unit
Food Standards Agency
7th Floor, Clive House
70 Petty France
London
SW1H 9EX

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.