Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

Wales

Ymgynghoriad i ofyn am sylwadau gan randdeiliaid ar y cynnig i greu Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020.

Last updated: 17 Medi 2021

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Busnesau bwyd anifeiliaid, awdurdodau gorfodi lleol, a rhanddeiliaid perthnasol eraill, a allai fod â diddordeb yn y polisi a'r ddeddfwriaeth ar fwyd anifeiliaid at ddibenion maethol penodol (PARNUTS).

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Bydd Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid arfaethedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 ar sefydlu rhestr o ddefnyddiau arfaethedig o fwyd anifeiliaid at ddibenion maethol penodol a diddymu Cyfarwyddeb 2008/38/EC yng Nghymru.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Ceisio sylwadau gan randdeiliaid ar gynnig yr Asiantaeth Safonau Bwyd am offeryn statudol i weithredu a gorfodi Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020.

Pecyn ymgynghori

Wales

Sut i ymateb

Mae'n rhaid i ymatebion ddod i law erbyn 13 Tachwedd 2020.

Anfonwch unrhyw sylwadau a safbwyntiau at:

Adam McDowell
Tîm Polisi Rheoleiddio

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 11
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn:     02920 67 8999
E-bost: Adam.McDowell@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.