Neidio i’r prif gynnwys

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

Penodol i Cymru
Ymgynghoriad i ofyn am sylwadau gan randdeiliaid ar y cynnig i greu Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020.

I bwy fydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb fwyaf?

Busnesau bwyd anifeiliaid, awdurdodau gorfodi lleol, a rhanddeiliaid perthnasol eraill, a allai fod â diddordeb yn y polisi a'r ddeddfwriaeth ar fwyd anifeiliaid at ddibenion maethol penodol (PARNUTS).

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Bydd Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid arfaethedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 ar sefydlu rhestr o ddefnyddiau arfaethedig o fwyd anifeiliaid at ddibenion maethol penodol a diddymu Cyfarwyddeb 2008/38/EC yng Nghymru.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Ceisio sylwadau gan randdeiliaid ar gynnig yr Asiantaeth Safonau Bwyd am offeryn statudol i weithredu a gorfodi Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020.

Pecyn ymgynghori

Sut i ymateb

Mae'n rhaid i ymatebion ddod i law erbyn 13 Tachwedd 2020.

Anfonwch unrhyw sylwadau a safbwyntiau at:

Adam McDowell
Tîm Polisi Rheoleiddio

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 11
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn:     02920 67 8999
E-bost: Adam.McDowell@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

O fewn tri mis ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, rydym ni’n anelu at gyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd a darparu dolen iddo o'r dudalen hon.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym ni’n trin data a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.