Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi Canllawiau Anifeiliaid Hela Gwyllt wedi’u diweddaru

Mae Canllawiau Anifeiliaid Hela Gwyllt yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi’u diwygio yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a’r angen i roi eglurhad ar reoliadau yr Undeb Ewropeaidd (UE) a ddargedwir.

Last updated: 25 Gorffennaf 2022

Mae’r ASB wedi cyhoeddi Canllawiau Anifeiliaid Hela Gwyllt diwygiedig ar ôl cael adborth sylweddol yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn flaenorol y canllawiau. Nid yw’r canllawiau wedi’u diweddaru ers 2015.  

Mae’r canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr cynradd, helwyr, gweithredwyr busnesau bwyd, manwerthwyr a swyddogion gorfodi ac yn cwmpasu trin, paratoi a chyflenwi anifeiliaid hela gwyllt a helgig gwyllt yn ddiogel. Maent yn berthnasol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Cyhoeddodd Safonau Bwyd yr Alban (FSS) ganllawiau wedi’u diweddaru ar gyfer yr Alban ym mis Rhagfyr 2021.

Meddai Natalie Sampson, Pennaeth Gwasanaethau Cynghori Milfeddygol a Pholisi Hylendid Cig:

“Mae ein canllawiau diwygiedig yn adeiladu ar sylfaen ein canllawiau blaenorol, gan adlewyrchu’r adborth helaeth a gawsom i’r ymgynghoriad. Mae’n sicrhau ein hymrwymiad i gefnogi arferion gorau o ran gofynion diogelwch a hylendid bwyd sy’n gymwys yn yr amryw sefyllfaoedd lle bo anifeiliaid hela gwyllt (wild game) yn cael eu hela a’u cyflenwi i’w bwyta gan bobl. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i gyfrannu at yr adolygiad hwn.”

Bydd y canllawiau’n cael eu hadolygu eto ym mis Gorffennaf 2023.