Neidio i’r prif gynnwys

The Food Safety (Information and Compositional Requirements) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2019

Penodol i Canllawiau Gogledd
The Food Standards Agency in Northern Ireland welcomes stakeholders' views on plans to introduce domestic legislation, in the form of an amending Statutory Rule (SR), so that Delegated Regulation (EU) 2016/128 which supplements Regulation (EU) No 609/2013 on food for special medical purposes, can be enforced in Northern Ireland

Who will this consultation be of most interest to?

This consultation will be of interest to district councils, manufacturers, wholesalers and retailers of food for specific medical purposes and also health professionals, consumer groups and others with an interest in food labelling legislation. 

What is the subject of this consultation? 

The draft Food Safety (Information and Compositional Requirements) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2019 which will introduce provisions for the enforcement of the requirements of Delegated Regulation (EU) 2016/128, which supplements Regulation (EU) No 609/2013 as regards the specific compositional and information requirements for food for special medical purposes, both of which are directly applicable across the EU. The Northern Ireland Regulations need to come into operation by 22 February 2019 in line with the provisions of the EU Regulations. 

What is the purpose of this consultation?

To seek stakeholders views on plans to introduce domestic legislation, in the form of an amending Statutory Rule (SR), so that Delegated Regulation (EU) 2016/128 which supplements Regulation (EU) No 609/2013 on food for special medical purposes can be enforced in Northern Ireland. We are asking for stakeholders’ views on the appropriateness of the proposed approach to enforcement, which is based on Improvement Notices.

Consultation Pack

Comments and views

Any comments and views can be sent to executive.support@food.gov.uk or by post to:

FAO James O'Neill
Executive Support Team
Food Standards Agency in NI
10A-10C Clarendon Road 
Belfast 
BT1 3BG

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.