Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Consultation on Food Additives, Flavourings, Enzymes and Extraction Solvents (England) Regulations 2013

Penodol i Loegr

The purpose of this consultation is to seek stakeholder views on the success of the consolidation, if there have been any significant impacts, if it has provided adequate consumer protection and if the civil sanctions introduced through this instrument have been appropriate and proportionate.

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mehefin 2020

About this consultation

This consultation is of interest to food businesses and local authorities in England.

Consultation subject

The Food Additives, Flavourings, Enzymes and Extraction Solvents (England) Regulations 2013, which came into force on 31 October 2013, consolidated all England SIs that related to food additives, flavourings, enzymes and extraction solvents, in force at the time into a single SI. The aims were to introduce a simplified and updated body of legislation for these substances, and to introduce the use of compliance notices for non-safety related offences for enforcement purposes. 

Consultation purpose

The purpose of this consultation is to seek stakeholder views on the success of the consolidation, if there have been any significant impacts, if it has provided adequate consumer protection and if the civil sanctions introduced through this instrument have been appropriate and proportionate.

Consultation pack

England

England

Comments and views

Please send any comments and views to:

Nasreen Shah
Food Additives, Flavourings and Food Contact Materials, Food Policy 
Floor 6/7, Clive House,
70 Petty France,
London,
SW1H 9EX
Email: Nasreen.Shah@food.gov.uk 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.