Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Implementation of the Official Controls Regulations - Northern Ireland

Northern Ireland

Consultation seeking stakeholders’ views on the implementation the Official Controls Regulation in relation to the FSA's areas of responsibility for food and feed law and animal health and welfare in Northern Ireland.

Last updated: 19 Ebrill 2021
Summary of responses

Northern Ireland

Who will this consultation be of most interest to?

  • Local authority and port health authority food and feed enforcement officers as well as any other body responsible for undertaking official controls. 
  • Food or feed business operators that import food and feed products into the EU.
  • Food business operators approved under Regulation (EC) 853/2004. 

What is the subject of this consultation?

The Official Controls Regulation (EU) 2017/625 (OCR) takes effects, and will be directly applicable in Northern Ireland, on 14 December 2019.

The OCR addresses official controls, and other official activities, performed to ensure the application of food and feed law rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products.

This consultation focuses on the implementation of legislation in Northern Ireland to provide for the execution of powers and enforcement of the OCR only in relation to the FSA areas of responsibility for food and feed law and animal health and welfare. 

What is the purpose of this consultation?

To seek stakeholder views and comment in relation to:

  • The proposed implementation of the Northern Ireland legislation to provide for the execution of powers and enforcement of the OCR in relation to the FSA areas of responsibility for food and feed law and animal health and welfare.
  • Our assessment of the impacts associated with the implementation of the legislation in England, Wales and Northern Ireland in relation to FSA areas of responsibility only.

Consultation Pack

Northern Ireland

Comments and views

Please send any comments and views to:

Executive Support Unit
Food Standards Agency in Northern
Ireland
10a-c Clarendon Road
Belfast
BT1 3BG

Tel:     028 9041 7700
Email: executive.support@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.