Neidio i’r prif gynnwys

Proposal to introduce rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food - Northern Ireland

Penodol i Canllawiau Gogledd
We would like your views on our proposed statutory instrument that will introduce rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food.

Who will this consultation be of most interest to?

  • Food Businesses, where the food business operator provides the country of origin or the place of provenance of a food, and where this differs from the origin/provenance of the food’s primary ingredient
  • Food industry representative bodies
  • Enforcement authorities
  • Any other organisation or person wanting to know more about the forthcoming Statutory Rule

What is the subject of this consultation?

The FSA in Northern Ireland is planning to introduce a Statutory Rule to provide for the enforcement of the directly applicable EU Implementing Regulation 2018/775 (the IR), laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food. 

The IR applies across the EU from 1st April 2020. 

What is the purpose of this consultation?

To seek comments from industry, enforcement authorities, consumers and other interested stakeholders on a proposed Statutory Rule that will provide for enforcement for Implementing Regulation (EU) 2018/775 on the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food. 

Consultation Pack

Comments and views

Please send any comments and views to:

Executive Support Unit
Food Standards Agency in Northern Ireland
10a-c Clarendon Road
Belfast
BT1 3BG

Tel: 028 9041 7700
Email: executive.support@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.