Neidio i’r prif gynnwys

National measures in England on the enforcement of gluten labelling

Penodol i Lloegr
This consultation seeks views on the enforcement of gluten labelling rules for food businesses in England, which label food as 'gluten-free' or 'very low gluten'.

The aim is to ensure consumers who avoid gluten for medical reasons are not misled or confused about gluten claims; and to promote greater consistency around these claims.

About this consultation

Consultation target audience 

Food manufactures, consumer organisations and food business operators involved in the placing on the market of 'gluten-free' foods including importers, distributors, wholesalers and retailers, plus enforcement authorities.

Subject of this consultation

A proposed regulation – Gluten in Food (Information for Consumers) (England) Regulations 2014, to allow the enforcement of the Commission Implementing Regulation No. 828/ 2014 which contains rules on providing information to consumers on the absence or reduced presence of gluten in foods.

Purpose of this consultation

To seek stakeholders' comments and views on the proposed regulations, which will introduce specific enforcement measures in England relating to the European Union rules on 'gluten-free' foods, and the associated Impact Assessment.

Consultation pack

Summary of responses

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.